Erf 1

Share

Op Erf-1 hebben we 70 melkkoeien. Elke koe geeft 9 maanden per jaar melk en krijgt elk jaar een kalf. Vanaf dat moment geeft de koe ook weer melk voor onze zuivel. De vaars kalfjes (vrouwelijk) blijven op de boerderij zodat de koppel melkkoeien op stand blijft voor een goede melkproductie. Van onze koeien vragen we niet de maximale productie, ze krijgen goed voer (voornamelijk hooi en gras) en ze heeft zelf de keus of ze in de stal wil blijven of lekker buiten wil grazen.

Wanneer een koe niet meer geschikt is voor het melkveebedrijf bv doordat ze geen kalfje meer krijgt en geen melk geeft, hoeft ze bij ons niet direct weg en ook sommige stiertjes houden we aan, uiteindelijk voor de slacht. Traceerbaar vlees waarvan je weet dat het dier een goed leven heeft gehad.

Rundvlees duurzaam en direct van de boer!
Evenwicht tussen dier en natuur voor een betere kwaliteit vlees en melk
Weidegang is het uitgangspunt in onze bedrijfsvoering
Geen preventief gebruik van antibiotica
Geen gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen op het land
Koeien krijgen 100% biologisch voer

Reacties

Reacties