Hoeve In De Zon

Share

Hoeve In De Zon is een gemengde boerderij – akkerbouw en veeteelt – die prat gaat op haar 180 runderen van het streekgebonden maar met uitsterven bedreigde dubbeldoelras: witblauwe dubbeldoelkoeien. Duurzaam ondernemen is hier de leidraad. De dieren hebben het label “streekproduct” en grazen in de Velpevallei.

Dubbeldoelkoeien zijn de voorouders van dikbilkoeien. Dubbeldoelkoeien werden vroeger gehouden om het werk op het land te verrichten en om de boer en zijn gezin van melk en vlees te voorzien. Door de jaren heen zijn de boeren zich meer en meer gaan specialiseren en verdween dit traditionele ras bijna van de kaart. Maar 5 jaar geleden besliste Europa om dit ras te erkennen als “met uitsterven bedreigd”. Vandaag de dag kweken nog een twintigtal boeren dit ras. Een belangrijk verschil met het witblauwe vleesras is dat deze koeien normaal kunnen kalven en er slechts uitzonderlijk een keizersnede nodig is. Meer informatie over het ras, vindt u opĀ www.sle.be.

Een gemengde boerderij

Het feit dat het een gemengd bedrijf is, schept een aantal kansen. Wij kunnen werken met gesloten kringlopen op het bedrijf. Eigen mest op eigen grond, geen of een zo miniem mogelijk aankoop van grondstoffen, etc. Door het winnen van eigen eiwitten, hebben we de aankoop van soja kunnen schrappen (meer informatie). Sinds het najaar van 2007 werken we volledig sojavrij. Dit verkleint de ecologische voetafdruk van het bedrijf. Er hoeven voor ons geen energieverslindende kilometers gereden worden. Naast de eigen gewonnen ruwvoeders, krijgen de koeien ook nog draf (restproduct van de Hoegaardse bierproductie) en bietenpulp van de Tiense Suikerraffinaderij. De kleine hoeveelheid krachtvoeder die de koeien krijgen is uitsluitend samengesteld uit Europese grondstoffen. Bovendien zullen de koeien vanaf dit jaar instaan voor het beheer van 10 ha natuur.

Reacties

Reacties