De Vaerendriesch

Share

Het Belgisch-witblauw dubbeldoel ras is al vele generaties op onze boerderij. Het Witblauw ras van België gaat terug naar een allegaartje van lokaal landvee dat aan het einde van de 19de eeuw in grote delen van Hoog- en Midden-België voorkwam. Het ras is vooral bekend door het witblauwe vleesras. Dit ras is gefokt uit de dubbeldoeldieren en pas tot een ras kunnen uitgroeien wanneer de keizersnede in gebruik genomen is. Oorspronkelijk ging het dus om een dubbeldoelras dat zonder keizersnede kan kalven. Slechts een handvol kwekers waaronder wijzelf, is blijven vasthouden aan het kweken van dubbeldoeldieren, die dus zowel voor de productie van vlees als voor melk kunnen instaan. Niettegenstaande hun dubbele doel, is het ras nu toch met uitsterven bedreigd. Nu zijn er in België nog slechts 800 van zulke koeien onder melkcontrole.

Wij hebben steeds met dit ras gewerkt omdat zij een zeer rustig karakter hebben. De dieren zijn ook zeer nieuwsgierig. Omdat we hier met een streekeigen dubbeldoel ras werken zijn deze dieren uitermate geschikt om zoveel mogelijk voer uit de streek te kunnen benutten. Zo kunnen we de dieren extensiever voeren en werken we al meer dan 15 jaar samen met Natuurpunt voor het beheer van het heibos.

Onze rustieke koeien grazen in de velpevallei en de vallei van de paardenbeek te Hoeleden. De opvallend volle smaak van het vlees, verkrijgt men door het tragere groeiproces van deze dieren. Het rundvlees is van dieren die minstens één keer gekalfd hebben maar niet voldoende geschikt zijn voor de melkproductie. Het vlees is donkerrood van kleur en vol van smaak.

Wij trachten op een zo ecologische en diervriendelijke manier ons familiebedrijf te runnen en daarbinnen ervaringsgewijs onze eigen weg te zoeken. Zo staan wij achter de gedachte dat koeien gras eters zijn en dit ten volle moeten kunnen benutten. Niet alleen wijzelf, onze dieren maar ook de consument hebben hier baat bij. Die consument weet dan wat die op zijn bord krijgt want we zijn zelf ook heel transparant over hoe het allemaal word geproduceerd. Momenteel werken vader, moeder en de twee zonen mee in het bedrijf. Opa helpt ook nog af en toe.

 

Reacties

Reacties